Select Language:


Log In Email eJournals

Notice

2081/2/9

वादविवाद प्रतियोगिता सम्बन्धमा ।।।

वादविवाद प्रतियोगिता सम्बन्धमा ।।।
Read More
2081/2/9

बिदा सम्बन्धी सूचना ।।।

बिदा सम्बन्धी सूचना ।।।
Read More
2081/2/9

Academic Calendar BEd. 3rd Year

Academic Calendar BEd. 3rd Year 
Read More
2081/2/9

Academic Calendar BBS. 3rd Year

Academic Calendar BBS. 3rd Year 
Read More
2081/2/9

Academic Calendar Med. 3rd Semester

Academic Calendar Med. 3rd Semester
Read More
2081/2/9

Academic Calendar BICTE 5th Semester

Academic Calendar BICTE 5th Semester
Read More
2081/1/24

M.ed first semester internal exam

M.ed first semester internal exam
Read More
2081/1/20

बि.एड. चौथो वर्षको तेस्रो आन्तरिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन ।।।

बि.एड. चौथो वर्षको तेस्रो आन्तरिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन ।।।
Read More
2081/1/20

बि.बि.एस. चौथो वर्षको तेस्रो आन्तरिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन ।।।

बि.बि.एस. चौथो वर्षको तेस्रो आन्तरिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन ।।।
Read More
2081/1/20

बि.एड. दोस्रो वर्षको प्रथम आन्तरिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन ।।।

बि.एड. दोस्रो वर्षको प्रथम आन्तरिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन ।।।
Read More
Back to top